Lên đầu trang

Phong Thủy

 

Nhỏ hơn 2cm

Nhỏ hơn 1cm

Số yêu cầu

Lớn hơn 1cm

Lớn hơn 2cm

Kích thước (cm)

0

0

0

1

2

Theo thước Lỗ Ban 42.9 cm

Tài Đức-Tốt

Tài Đức-Tốt

Tài Đức-Tốt

Tài Đức-Tốt

Bảo Kho-Tốt

Theo thước Lỗ Ban 38.8 cm

Phúc Tinh-Tốt

Phúc Tinh-Tốt

Phúc Tinh-Tốt

Cập Đệ-Tốt

Tài Vượng-Tốt

Theo thước Lỗ Ban 52.0 cm

Quyền Lộc-Tốt

Quyền Lộc-Tốt

Quyền Lộc-Tốt

Quyền Lộc-Tốt

Trung Tín-Tốt

 

 

 

BẢNG SỐ RƠI VÀO CUNG TỐT TRONG CẢ 03 LỌAI THƯỚC LỖ BAN KỂ TRÊN (mm)

200

1320

2340

3400

3910

210

1330

2350

3410

4100

220

1340

2360

3600

4110

230

1520

2540

3650

4460

470

1530

2550

3660

4470

480

1540

2560

3670

4480

810

1550

2600

3680

4670

1050

2100

2610

3690

4680

1060

2110

2620

3700

4690

1070

2120

2800

3850

4740

1080

2130

2810

3860

4880

1250

2140

2820

3870

4930

1260

2310

2830

3880

4940

1270

2320

3380

3890

4950

1280

2330

3390

3900

4960

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AQ

icon

Hotline: 0902 680 684

Mr Quyền
Điện thoại:

0902 680 684

Email:

quyenva.aq@gmail.com

Mr Vương
Điện thoại:

0355 250 675

Email:

vuongnh.aq@gmail.com